Certificering

ISO 9001

  • verpakking en montage van ruitenwissers. (sinds 1997
  • houtbewerking.  (sinds 2009)

De ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat.

Zo moet bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet er gecommuniceerd worden naar alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.

Nadat een externe audit heeft plaatsgevonden, kan de organisatie een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat zij voldoet aan de eisen die door de norm worden gesteld. Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet. Dit is echter geen garantie voor een kwalitatief goed product.

Bron: wikipedia.org

Biologische Productie

  • Afvullen van Kokosolie.

Als je er als consument voor kiest om biologisch te kopen, moet je er wel op kunnen vertrouwen dat je waar voor je geld krijgt. De biologische logo’s en informatie op het etiket geven je deze garantie.

Het systeem van regels omtrent logo’s en etiketinformatie is ontwikkeld om de klant te kunnen garanderen dat de biologische producten die hij koopt helemaal conform de EU-Verordening inzake biologische landbouw, Wanneer producten zijn geïmporteerd moeten deze voldoen aan dezelfde of gelijkwaardige regelgeving.

Voor etiketten en logo’s voor biologische producten gelden strenge regels. Ze mogen in Europa alleen volgens een strikte procedure worden gebruikt.

Conventionele boeren moeten eerst een omschakelingsperiode van tenminste twee jaar doorlopen voordat ze landbouwproducten kunnen gaan produceren die als biologisch op de markt kunnen worden gebracht. Als ze zowel conventionele als biologische producten willen produceren, moeten ze deze twee productiemethoden in elke productiefase duidelijk gescheiden houden.

De hele biologische productieketen, van boer tot winkelier, moet zich houden aan de regels van de EU-verordening. Alle partijen worden onderworpen aan inspecties door een inspectie-orgaan van de EU of een andere inspectie–autoriteit. Zo wordt naleving van de regels verzekerd.

Succesvolle bedrijven krijgen vervolgens een biologische certificatie en mogen vanaf dat moment hun producten als biologisch etiketteren.

Bron: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_nl

BRC, British Retail Consortium

  • Verpakking van diepvriesproducten (vlees en vleesproducten, bakkerijproduducten)

Het British Retail Consortium (of BRC) is één van de grootste handelsverenigingen in het Verenigd Koningrijk. Zij representeren alle vormen van retailers van kleine onafhankelijke winkels tot grote winkelketens. Zij vertegenwoordigd 90% van retail handel in de UK in omzet.

Het BRC voert campagne voor de retail industrie. Het heeft standaarden waar producenten aan dienen te beantwoorden, in verschillende product gebeiden, zoals voedsel. Bedrijven welke naar de UK exporteren dienen de BRC standaarden te bereiken door gecertificeerd te worden door hun eigen controleurs. Bedrijven welke leveren aan supermarkten met hun eigen voedselmerk moeten dikwijls voldoen aan de BRC standaarden: zij zijn een industrie-overkoepelende criterium voor kwaliteit en voedselveiligheid.

Bron: Wikipedia.org

Links: http://www.brcglobalstandards.com/

FSC, Forest Stewardship Council,

  • Verwerking van FSC® gecertificeerd hout tot FSC® gecertificeerde producten.

FSC® staat voor ‘Forest Stewardship Council’. Het is een internationale, onafhankelijke niet-gouvernementele non-profit organisatie. Zij werd in 1993 opgericht door boseigenaars, de houtsector, sociale bewegingen en milieuorganisaties. Het doel van de FSC® is streven naar verantwoord bosbeheer wereldwijd.
FSC® Chain of Custody certificering
Wanneer hout en bosproducten uit een FSC® bos vertrekken, staan ze aan het begin van een lange weg. Hout- en papierproducten passeren immers langs verschillende bedrijven voordat ze als eindproduct bij een klant terecht komen. Om ook aan deze eindklant de garantie te geven dat het werkelijk om een FSC® product gaat, is een controle doorheen de handelsketen noodzakelijk: de FSC® Chain of Custody certificering.

Wie moet gecertificeerd zijn?
Wanneer een bedrijf FSC® producten wil kopen, verwerken, bewerken of doorverkopen met behoud van de FSC®claim, dan zal dat bedrijf zelf ook FSC-gecertificeerd moeten zijn. Dat geldt ook voor alle bedrijven eerder in de keten. Bedrijven die FSC® producten willen commercialiseren moeten met andere woorden over een FSC® Chain of Custody certificaat beschikken.

Uitzonderingen zijn bedrijven die geen eigenaar worden zoals bepaalde agenten (werkend op commissie), opslagbedrijven en transportbedrijven. Ook de detailhandel is in welbepaalde gevallen uitgezonderd van FSC® Chain of Custody certificering. Ook de eindgebruiker (professionele of particuliere klant) hoeft uiteraard niet gecertificeerd te zijn.

Wat betekent FSC® certificering praktisch?
FSC® heeft richtlijnen opgesteld voor certificering van de FSC® Chain of Custody. Belangrijk is dat alle FSC®producten en -stromen doorheen uw bedrijf voldoende traceerbaar en herkenbaar zijn, en waar nodig duidelijk gescheiden blijven van niet-gecertificeerde producten.
Voor meer praktische informatie rond FSC® CoC certificering, kan u terecht bij FSC® België.

bron: http://www.fsc.be

CONTACTEER ONS