Groendienst

De groendienst kan ingezet worden voor onderhoud van parken en groenvoorzieningen, maar ook om uw bedrijfsterrein of gemeente te reinigen.

U weet als klant, bij het opmaken van een offerte, hoeveel manuren nodig zijn om uw terrein te onderhouden en hoeveel dit u zal kosten op jaarbasis. Elk team van mensen wordt begeleid door minimaal één monitor die tevens als aanspreekpunt fungeert.

Activiteiten

  • Opruimen van zwerfvuil.
  • Onderhoud van paden en bermen.
  • Maaien van grasperken.
  • Bemesten
  • Onkruidvrij houden.
  • Scheren van hagen.
  • Bloemperken verzorgen.
  • Paden zuiver houden.
  • Snoeien van struiken en bomen.

Gifvrij beheer

Het is mogelijk als klant te opteren voor gifvrij beheer. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan gevaar opleveren voor de gezondheid van mens en dier. En soms kunnen die pesticiden nog lang nawerken. Zo heeft onderzoek van het Steunpunt Milieu & Gezondheid aangetoond dat een schadelijk afbraakproduct van het allang verboden bestrijdingsmiddel DDT nu nog kan teruggevonden worden in het bloed van baby’s, jongeren en volwassenen. Daarom weren overheden pesticiden uit het openbaar groen, en dit al sinds 2004.

CONTACTEER ONS