Missie

Bij Blankedale gaan we voor een optimale uitbouw van de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. Voor onze werknemers streven we een maximale ontplooiing,integratie en zelfredzaamheid na. Dit door de nodige ondersteuning en professionele training te bieden, en steeds met bijzondere aandacht voor degenen met de minste mogelijkheden. We willen een ruime diversiteit aan arbeid aanbieden, rekening houdend met de eigenheid van elke werknemer.

Naar onze klanten toe willen we een maximale service en kwaliteit bieden aan een aanvaardbare prijs. Binnen de mogelijkheden van de werkplaats willen we zo veel mogelijk meedenken met onze klanten en hun problemen oplossen.

De overheid willen we een maximaal ‘sociaal rendement’ bezorgen op de middelen die ze verstrekt.

We streven er naar onze activiteiten uit te voeren met aandacht voor onze omgeving, de omgeving van de werknemers, en het milieu in het algemeen.

CONTACTEER ONS